Då är taket redo för takrenovering

Att vara fastighetsägare innebär att du har större ansvar än vad en hyresgäst har. Du behöver själv sköta om bostaden och ta in hjälp av hantverkare när det behövs. De flesta är duktiga på att se till att husets insida är välskött. Men med utsidan är det svårare och särskilt taket är något som många gånger hamnar i skymundan.

Taket finns där för att skydda huset från fukt och kyla och därför är det viktigt att det sköts om, om något händer på en röd dag är det bra att ha kollat upp takläggning stockholm helg. Men för den som inte är insatt kan det vara svårt att ha koll på när det är dags att ge taket en renovering. Därför kan du i den här artikeln få några exempel på utgångspunkter du kan leta efter för att avgöra om ditt tak är redo för renovering.

Trasigt tak
Till att börja med är det viktigt att du agerar snabbt om du lägger märke till att taket på ett eller annat sätt är trasigt. Det kan till exempel vara så att ett träd har fallit ner på taket och skadat takpannorna. Då bör de ersättas med nya så snart som möjligt. Du kan ta dig upp på taket med en stege för att snabbt få en överblick på takets befintliga skick.

Om det har gått lång tid från den senaste gången taket blev omskött är risken större att hela taket behövs läggas om. Men i bästa fall kan det räcka med om du bara renoverar delar av det.

Fuktskador
Du ska alltid agera så snart du upptäcker att det har uppstått fuktskador. Om du märker att det rinner från taket och in i huset är skadorna större. För att undvika att taket får fuktskador ska du ta dig upp på taket och se över dess nuvarande skick. Du kan lyft read more